דף הבית השתלמויות היום צפייה בציונים הנחיות למערכת למידה Moodle יוזמות חינוכיות עיתונט תודות יצירת קשר
המרכז לפיתוח סגלי ההוראה לוד הוא ארגון המיועד לפעול לקידומם המקצועי ולהתפתחותם של עובדי ההוראה באזור, בהלימה ליעדי המשרד והמחוז, תוך ראיית צרכיהם המקצועיים-אישיים וצרכי המערכת החינוכית העירונית והאזורית.

תכנון המהלכים ובניית המסגרות לפיתוח המקצועי מתבצע תוך שותפות מרבית בין כל הגורמים המעורבים בראייה מערכתית. החל משנת תש"ע, החלה לפעול בעיר לוד רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", המזמנת אפשרות לשינוי משמעותי במתווה התפתחותו המקצועית של עובד ההוראה. התהליך מאפשר לעובד ההוראה לתכנן את מסגרת ההתפתחות המקצועית, בראייה רב שנתית ובדגש על ה"אופק התעסוקתי". בפנינו עומדים אתגרים משותפים להתפתחותה המקצועית של מערכת החינוך ועובדי ההוראה תוך הבניית תהליכים ליישום הנלמד בכיתה, תהליכי הערכה ובקרה זימון מסגרות ומתודולוגיות חדשניות לשיפור איכות ההוראה בהתאמה למאה ה-21. הפסג"ה שותפה מלאה למיפוי ובניית מסגרות מגוונות להתפתחות המקצועית בתחומי הליבה בהלימה למתווה, ולהנחיות משרד החינוך. מרכז פסג"ה לוד מהווה בית מקצועי לעובדי ההוראה, תוך תודעת שירות גבוהה והיכרות אישית עם המשתלמים.