דף הבית רישום להשתלמויות בעלי תפקידים יצירת קשר עמוד הפייסבוק
המרכז לפיתוח סגלי ההוראה לוד הוא ארגון המיועד לפעול לקידומם המקצועי ולהתפתחותם של עובדי ההוראה באזור, בהלימה ליעדי המשרד והמחוז, תוך ראיית צרכיהם המקצועיים-אישיים וצרכי המערכת החינוכית העירונית והאזורית.

תכנון המהלכים ובניית המסגרות לפיתוח המקצועי מתבצע תוך שותפות מרבית בין כל הגורמים המעורבים בראייה מערכתית. החל משנת תש"ע, החלה לפעול בעיר לוד רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", המזמנת אפשרות לשינוי משמעותי במתווה התפתחותו המקצועית של עובד ההוראה. התהליך מאפשר לעובד ההוראה לתכנן את מסגרת ההתפתחות המקצועית, בראייה רב שנתית ובדגש על ה"אופק התעסוקתי". בפנינו עומדים אתגרים משותפים להתפתחותה המקצועית של מערכת החינוך ועובדי ההוראה תוך הבניית תהליכים ליישום הנלמד בכיתה, תהליכי הערכה ובקרה זימון מסגרות ומתודולוגיות חדשניות לשיפור איכות ההוראה בהתאמה למאה ה-21. הפסג"ה שותפה מלאה למיפוי ובניית מסגרות מגוונות להתפתחות המקצועית בתחומי הליבה בהלימה למתווה, ולהנחיות משרד החינוך. מרכז פסג"ה לוד מהווה בית מקצועי לעובדי ההוראה, תוך תודעת שירות גבוהה והיכרות אישית עם המשתלמים.כמו כן נושא באחריות כוללת לשיפור מעמד ואיכות ההוראה והחינוך של עו"ה באמצעות תהליך של התפתחות מתמדת על מנת לשפר את דרכי הוראתו והשיטות החינוכיות בהן הוא נוקט, עם תלמידיו. תהליך ההתפתחות מתבסס על צרכיו של עו"ה, על מאפייני עבודתו במוסד החינוכי ועל למידה במתודות ונושאים שונים מחוץ למוסד החינוכי.אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית פעילות הפיתוח המקצועי בשיתוף צוות הפסג"ה, הרשות והפיקוח. מצורפת מצגת לעיונכם. *אובייקט:מצגת3*