דף הבית רישום להשתלמויות בעלי תפקידים יצירת קשר עמוד הפייסבוק
המרכז לפיתוח סגלי הוראה ישמש כמרכז ייחודי וייעודי להתפתחותם המקצועית של כלל עובדי ההוראה באזור ויהווה מנוף לפיתוח ומיסוד תרבות של התמקצעות איכותית וחדשנית פורצת דרך בקרב קהילת החינוך בכל אורך שנות חייהם המקצועיים של עובדי ההוראה.

המרכז יסייע להטמעת מתווה המדיניות ב"אופק החדש" ו"עוז לתמורה" בראייה רב שנתית בדגש על ה"אופק התעסוקתי". המרכז יהיה שותף להתפתחות המקצועית של עובד ההוראה, תוך דגש על תרומה מתמדת לשיפור זהותו המקצועית, ולהעצמת תפקודו המקצועי כמחנך, כמורה וכבעל תפקיד. המרכז יהיה שותף להובלת פעולות חינוכיות בעיר בתחומים לימודיים, חברתיים וערכיים במענה לצרכים של קהלי היעד ובהלימה למדיניות משרד החינוך ולקדימויות העירוניות. המרכז יקדם תהליכי למידה לשיפור מתמיד של ביצוע תהליכי הפיתוח המקצועי בהיבטים המעשיים והפרקטיים לצמצום הפער בבתי הספר. המרכז יקדם שותפויות עם האקדמיה כדי להטמיע התפתחות מקצועית איכותית ומיטבית של עובדי ההוראה. המרכז יהווה מוקד ללמידה בסביבה מתוקשבת ולשימוש בסביבות עתירות טכנולוגיה ומידע לקידום הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ולהשבחת הוראה למידה במטרה לשפר את הישגי הלומדים במוסדות החינוך. המרכז ישכון בבניין נאה ופונקציונאלי למטרותיו וישמש בית מקצועי חם ותומך, בעל תודעת שירות ואיכות גבוהים לפרט ולכלל וייתן מענה ראוי לקהילה החינוכית ולקהילה כולה. ההתפתחות המקצועית נועדה לשפר את עבודתם של אנשי החינוך ולקדם את הישגי תלמידיהם. (גילה נגר, התפתחות מקצועית של עובדי הוראה)