כלי להיערכות לקראת שנה"ל תשע"ח

לחצו לכניסה לאגרת:https://drive.google.com/file/d/0B2tuPQzbts_AVW80RjgtSEpUWWc/view?usp=sharing לחצו לכניסה לכלי:http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx?utm_source=Whatapp&utm_medium=TxMsg_Masa&utm_campaign=TikTochniyotLimudim