בס"ד שלום רב,"תחל שנה וברכותיה..." מכל הלב, אנו מאחלים לך שנה טובה ופוריה, ועם זאת למידה משמעותית , איכותית וחדשנית . צוות מרכז פסג"ה לוד תכנן עבורכם, בתיאום עם הפיקוח הכולל והמקצועי, מדריכות המחוז, מורי מורים ורשות, מסגרות חדשניות העוסקות העונות לצרכי עובד ההוראה ומזמנות אפשרויות לשיפור דרכי הוראה ותוצאותיה זאת בדגש על עקרונות גיוון דרכי הוראה, בחירה וגמישות מתוך מטרה להביא לקידום הישגי הלומדים בכל הגילאים ובכל המגזרים. באתר תמצאו את רשימת המסגרות לתכנון ראשוני במקצועות הליבה ובפרקטיקות הוראה חדשניות. המסגרות השנה נבנו עפ"י עקרונות הגיוון והבחירה, לחיזוק איכויות המורה והעצמתו. להלן פירוט התהליכים החדשים:"דלת פתוחה"- הקורסים המאפשרים "דלת פתוחה" לעו"ה, כלומר: 5 מפגשים המצוינים בסילבוס פתוחים לעו"ה כחלק מהתכנית של ההשתלמות הבית ספרית בגמישות הפדגוגית (סה"כ 15 ש'). "סילבוס מקשיב"- שתי אפשרויות: 1. הקורסים מאפשרים בחירה אישית ובניית קורס בהיקף של 30 שעות במקצועות הליבה ובפרקטיקות הוראה. 2. עו"ה הנמצא בתכנית בית ספרית, בגמישות הפדגוגית, יכול לבחור מסגרת של 5 מפגשים בהיקף של 15 שעות לצבירה בתוך המסגרת הבית ספרית. המסגרות לפיתוח המקצועי בהיקף של 60 שעות פתוחות לכל עו"ה מדרגות 3-9 ברצף של שנתיים. חשוב לקיים דיאלוג עם עובד ההוראה לתיאום ציפיות בתכנית המסגרת לפיתוח מקצועי אותה אתה מוביל צוות מרכז הפסג"ה ההנהלה והמזכירות נכון לסייע בתהליכי הבחירה והרישום . בברכת שנת לימודים פורייה ועשייה חינוכית מבורכתחשובה אלקייםמנהלת מרכז פסג"ה לוד

 
 
 
 
 
 
 
 
"למצוא אוצר"- הטמעת תכנים דיגיטליים - היכנסו להתרשם ולהירשם...