דבר המנהלת
המרכז פועל בהתמדה לקידום ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה על-מנת לבסס ולחזק את מעמדו המקצועי, איכותו ורמתו של כל עו"ה. תפקידו של מרכז הפסג"ה כגורם מתכלל, מייעץ, מנחה ומלווה לסייע בתכנון ובגיבוש תפיסת הפיתוח המקצועי הבית ספרי ויישומה הלכה למעשה. היישום נעשה באמצעות תהליך מובנה ושיטתי של פיתוח מקצועי. כל ההשתלמויות נבנו בהלימה ליעדי משה"ח ובלימה לגמישות הפדגוגית החדשנית ועל פי המתווה לפיתוח מקצועי "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" ,המזמנים הזדמנויות לשינוי משמעותי במתווה התפתחותו המקצועית של עו"ה.
תגובות: -1   צפיות: -1
 
 
 
"למצוא אוצר"- הטמעת תכנים דיגיטליים - היכנסו להתרשם ולהירשם...