תכנית שנת ה70- חוזר לבתיה"ס
שנת ה70- האתר הרשמי של משה"ח
ריכוז חומרים בנושא 70 לישראל
70 עובדות על ישראל
70 לישראל בסימן הצלחות והישגים
גולשים במעגלי הקריאה- 70 לישראל
חוברת פעילויות לצוות החינוכי-70 שנה
70 שנה בחשבון
שנת ירושלים במערכת החינוך-חוזר
שנת ירושלים בחינוך - אתר משה"ח
חומרים של אגף א' לחינוך יסודי -ירושלים
"ירושלים במרכז" - אתר יוזמות חינוכיות בתקשוב
פעילויות מתוקשבות מתוך "הענן החינוכי"
חומרים מצוות הפיקוח וההדרכה לאמנות
תכנית לתחום האמנות
חומרים מאתר מת"ל
עוד חומרים מאתר מת"ל
לשכבות הצעירות-חגית אמסטרדם פרנקל
סרטון משרד החינוך
סיור וירטואלי בירושלים 360
ירושלים- כאן ועכשיו