הנחיות לעובדי ההוראה בדרגות 7-9 בשנה"ל תשע"ח- לחצו
פורסם: 09:19 (17/10/17) שוש יפת
סגלי הוראה יקרים,
גמר חתימה טובה!

הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת מטעם מרכז פסג"ה לוד בתיאום מדיניות אגף א' במשה"ח.

לידיעתכם, בימים אלה עודכנו מדיניות והנחיות לעובדי הוראה במסגרת מסלול "אופק חדש" לשנה"ל תשע"ח באגף א'.

תהליכי פיתוח מקצועי לדרגות 9-7 על פי ההנחיות החדשות:

החל משנה"ל תשע"ח עובד הוראה בדרגות 9-7 אינו מחויב להשתתף בקורסים ייעודיים לדרגות אלו כבעבר. גם בדרגות הגבוהות יכולים עובדי ההוראה לצבור שעות פיתוח מקצועי ביחידות השתלמות של 30 ש' או 60 ש' על פי בחירתם ויוכרו לצורך עלייה בדרגה.

במידה ועובד הוראה סיים ללמוד את שנה א' בתוכנית זו (תשע"ז 75 ש') ויבחר לא להמשיך את שנה ב', יוכל לבחור ללמוד בקורסים בהיקף של 60/30 שעות מהמתווה, ואז יפסיד 15 שעות.

עובד הוראה שהשתתף בתוכניות שהחלו לפעול בשנת הלימודים תשע"ז או לפני כן כפי שתוכנן מראש, בהיקף של 75 שעות, יוכל להמשיך להשתתף בתכנית זו גם בתשע"ח בתיאום עם מרכז פסג"ה לוד.

כלומר - קורסים שייפתחו במתווה ובמבנה של קורסי 30/60 ש' משנת הלימודים תשע"ח, מיועדים לכלל עובדי ההוראה מדרגות 9-3.

הערה- לצורך בירור השעות הדרושות לכם ופרק הזמן הנחוץ לכם לעליה בדרגה, יש לבדוק בפורטל עובדי הוראה את השעות שנצברו לצורך עלייה בדרגה.

210 שעות (בכל מסגרת) מזכות עו"ה באופק חדש לעלייה בדרגות הגבוהות, מבחינת שעות הפ יתוח המקצועי.

לתשומת ליבכם:

· כל הקורסים המוסדיים של 30 ש'/60 ש' מוכרים לצבירה לכל הדרגות.
· נפתח קורס השלמה של 15 ש' לדרגות 7-9 שהחלו בתשע"ז (קורס מס' 66) לחצו כאן לרישום
· כל הקורסים המתקיימים במרכז הפסג"ה מוכרים לצבירת שעות עם ציון לכל הדרגות.


בברכה,

חשובה אלקיים, מנהלת מרכז פסג"ה בלוד
 
 
 
 
 
"למצוא אוצר"- הטמעת תכנים דיגיטליים - היכנסו להתרשם ולהירשם...