דף הבית רישום להשתלמויות בעלי תפקידים יצירת קשר עמוד הפייסבוק
המלצות משה"ח בנוגע לשיעורי בית בבתיה"ס היסודיים - הבהרה מאתי סאסי
פורסם: 17:33 (31/07/18) שוש יפת
מנהלים ומורים שלום,

לאור הפרסומים הבוקר בכלי התקשורת בעניין שיעורי הבית בבתי הספר היסודיים, נבקש להבהיר מספר נקודות:

שיעורי הבית לא בוטלו.
האוטונומיה של בתי הספר בנושא נשארה כשהייתה, ולא חל בה שינוי.
עם זאת, לאור שורה של מחקרים בנושא שיעורי הבית, המשרד בוחן את האפקטיביות שלהם ומה ניתן לשפר במתכונת הקיימת.

משכך, המשרד ממליץ לבתי הספר לקיים דיון אודות הנקודות הבאות:
▪הימנעות משיעורי בית כהשלמת חומר שלא הספיקו בכתה.
▪שיעורי הבית באנגלית ובמתמטיקה הם חשובים לשם תרגול.
▪לא לתת שיעורי בית ללא משוב.
▪כדאי לתכלל את כלל שיעורי הבית על ידי המחנך אל מול המורים המקצועיים האחרים כדי למנוע עומס.
▪אין להעניש על אי הכנת שיעורי בית.
▪לצמצם את ההיקפים, אך לבתי הספר האוטונומיה להחליט בעניין זה.
▪לנצל את הזמן של התלמיד בבית לטובת קריאה כשיעורי בית.

יצוין, כי המלצות אלו מתייחסות לבתי הספר היסודיים בלבד.

המשרד עדיין בוחן את הנושא ברמה המערכתית, בשלב זה אין הנחיות מחייבות אלא המלצות בנושא בהתאם לאופי בית הספר ושיקול דעתם של הצוותיים החינוכיים.


בברכת קיץ מהנה ובטוח,
אתי סאסי - מנהלת אגף א' יסודי